Pártunk 2010. február 12.-i felhívásában hosszasan taglalta azt a kérdést, hogy legitim lesz-e a 2010-es Országgyűlési Választás.

Logikai alapon levezethető, hogy nem lesz az. Idézve a 2010. február 12.-i összefoglalót … „az Országos Választási Bizottság a pártok előző tevékenységét, előírt iratállományát megvizsgálva az előző számvevőszéki, valamint bírósági végzéseket figyelembevéve határozatot hoz a jelölő szervezet (párt) indulásának vonatkozásában.

Harminchét szervezet felelt meg ezen minősítésnek és nyerte el a jogot a 2010-es Országgyűlési Választásokon való indulásra.

Amennyiben ennek értelmében ezt követően a pártok megneveznék jelöltjeiket – figyelembevéve mind a választókerületi egyéni, mind pedig a megyei- és országos listás jelölteket, azoknak választhatóságát – az OVB tulajdonképpen „startgombot” adhatna hazánkba az Országgyűlési Választásoknak. Eddig a folyamat korrekt és demokratikus.

Ezután következik az a fázis, az ún. „kopogtató cédulák” begyűjtése, amely antidemokratikus, kirekesztő, korrupciós megnyilvánulásokat lehetővé tévő, és nagy arányban megvalósító fázis, amely az egész választást illegitimmé teszi.”

A 2010. február 12.-i teljes felhívásunknak és abból most kiemelten idézett összefüggéseknek megfelelően a Néppárt úgy határozott, hogy megkezdi az

Alternatív Magyar Országgyűlés

létrehozását

azon pártok részvételével, akik az OVB döntése alapján elnyerték a 2010-es Országgyűlési Választásokon való indulás lehetőségét, de nem kezdték el az antidemokratikus, korrupciós lehetőségeket magábanfoglaló, igazságtalan „kopogtató cédulák” begyűjtését. A tárgyalások a végéhez közelednek, amelyről a Néppárt, mint kezdeményező és bonyolító társadalmi szervezet folyamatosan tájékoztatást ad, mind a Magyar Távirati Irodán, mind saját honlapján keresztül addig, ameddig az Alternatív Magyar Országgyűlés hivatalos bejelentése meg nem történik, és a honlapja meg nem jelenik.

Néppárt elnöksége