I. Az Alternatív Magyar Országgyűlés megalakulásának folyamatát, valamint szükségszerűségét és jogszerűségét a www.neppart.net és a www.alternativmagyarorszaggyules.hu honlapokon közzétettük.

Összefoglalva az Alternatív Magyar Országgyűlés a Kárpát-medencei magyarság, valamint a világban élő szorvány magyarság képviseletét hivatott ellátni.

Megalapításának szükségszerűségét mind az előbbi feladat elvégzése, mind pedig a magyar választójogi törvényekkel kapcsolatos anomáliákkal szembeni védekezés indokolja.

A 2010-es Országgyűlési Választások első fordulóját követően a Magyar Országgyűlés várható összetétele magában hordozza az egyharmad alatti teljes ellenzék súlyának matematikai érvénytelenségét, valamint gyakorlati súlyának elvesztését.

Fontosnak tekintjük tehát a leírtak figyelembevételével a magyar nemzet egységét, hangsúlyozzuk az Alternatív Magyar Országgyűlés intenzív működését, amely mindenkor korrekt, magyar nemzet centrikus és konstruktív ellenzékként fog viselkedni.

II. Rögzítjük ismételten, és vállaljuk azon kijelentéseket, amelyeket a 2010-es Országgyűlési Választások legitimitásával kapcsolatban óvó jelleggel megemlítettünk. Hozzátenni a következőket szeretnénk. Az OVI előző vezetője jóval a választásokat megelőzően még 2009-ben felhívta a figyelmet – a Néppárthoz hasonlóan – a választójogi törvények kapcsán bekövetkezhető anomáliák variációira, különös tekintettel „korrupcióra vezető” kopogtató cédulák területére. Sajnálatos módon a 2010. április 11-i választások választójogi törvényeinek betarthatatlansága, melyet az előző OVI elnök és mi is előre jeleztünk, bekövetkezett. A jelenleg regnáló OVB és OVI elnök a választások során létrejött konkrét negatív eseménysorozat hatására az előzetes jelzéseket megerősítette. Kiemelve rendkívül problémás volt, hogy még folyt a szavazás, közben elindult az összesítés folyamata, mindeközben az OVB és OVI kampánycsendet hirdetett a választójogi törvénynek megfelelően (a „hosszabbítás” alatt választási eremények fordultak meg), mindeközben a világ egyik leghatalmasabb országának nagykövete a hangsúlyozott kampánycsend alatt már látogatást tett pl. olyan pártnál, amelynek bejutása vagy nemjutása kétesélyes volt.

Nem soroljuk végig azon többféleképpen értelmezhető választójogi törvény alkalmazási folyamatában bekövetkezett összes negatív eseményt, viszont csatlakozunk az OVB, valamint az OVI vezetésének azon deklarált kijelentéséhez, hogy a választójogi törvényt nem lehetett betartani.

Megjegyezni kívánjuk, hogy amennyiben e törvényt betartani nem lehet, akkor nem kellene-e végre megvizsgálni ennyi panasz után és ennyi negatív események következményeként a magyar választójogi törvényt?

 

Alternatív Magyar Országgyűlés

Néppárt